หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
...
...
...

        วันที่ 16 มีนาคม 2561 นายธวัชชัย ไชยรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝึกมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายสุวัต สุวรรโณ ครูฝึกฝึกมือแรงงาน ช2 ได้ทำการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1 ณ อาคารฝึกอบรมสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารและเครื่องปรับอากาศ สำนักงานพัฒนาฝึกมือแรงงานแม่ฮ่องสอน

 


ว้นที่ข่าว : 20/03/2561