หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 นายธวัชชัย ไชยรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้สิบเอกบริสุทธิ์ แนวประยงค์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการเปิดฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (เยาวชนสถานพินิจ) รุ่นที่ 4/2561 สาขาช่างตัดผมชาย ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม2561 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน

 


ว้นที่ข่าว : 06/03/2561