หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ผลิตภาพแรงงานสัญจร บ้านอมพาย แม่ฮ่องสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...

วันที่ 23 มกราคม 2561 นายธวัชชัย ไชยรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายชีวพันธ์ จีนทั่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ นายจิรวุฒิ กิจวรรณ ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค นาย ชูชัย ฤกษ์อุดม ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน’ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนบ้านอมพายตำบลป่าแป๋อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อออกให้บริการด้านการฝึกอาชีพการทำขนมทองม้วนงาดำ การทำข้าวโพดคั่วเนยหวาน และ กิจกรรมผลิตภาพแรงงานแม่ฮ่องสอนสัญจร โดยมีการตรวจสภาพซ่อมบำรุงรักษาจักรยานยนต์ ยอดผู้ใช้บริการ    6 ราย ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนคิดเป็น 820 บาท 


ว้นที่ข่าว : 24/01/2561