หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่าในใจคน

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...

วันที่ 9 มกราคม 2561 นายธวัชชัย ไชยรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน               ได้มอบหมายให้สิบเอกบริสุทธิ์ แนวประยงค์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการจิตสาอาสาจัดหางาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ปลูกป่าในใจคน ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ พระธาตุปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ว้นที่ข่าว : 09/01/2561