หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นางสาวทักษภร เสรีชาติ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ได้มอบหมายให้ นางพิมพาภรณ์  ธรรมวัตร นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และนาย สุวัต สุวรรโณ ครูฝึกฝีมือแรงงาน ช 2 ได้เปิดทำการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เพื่อรองรับเรื่องการประเมินความรู้ความสามารถของช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2560   ณ อาคารฝึกอบรมช่างปรับอากาศขนาดเล็กและช่างไฟฟ้าภายในอาคาร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน 


ว้นที่ข่าว : 06/01/2561