หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กิจกรรมโครงการคลินิกผลิตภาพแรงงานแม่ฮ่องสอนสัญจร

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...

วันที่ 6 มกราคม 2561 นางสาวทักษภร  เสรีชาติ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมโครงการคลินิกผลิตภาพแรงงานแม่ฮ่องสอนสัญจรและเข้าร่วมกิจกรรมในสังกัดกระทรวงแรงงานพบประชาชนและ ประจำปีงบประมาณ 2561  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยแก้วล่าง      ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ว้นที่ข่าว : 06/01/2561