หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สาขาการแปรรูปสมุนไพร

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นางสาวทักษภร เสรีชาติ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้สิบเอกบริสุทธิ์ แนวประยงค์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายชีวพันธ์ จีนทั่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ได้เป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้มีรายได้น้อย                      สาขาการแปรรูปสมุนไพร ระหว่างวันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านดอยงาม ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ว้นที่ข่าว : 14/12/2560