หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สาขาการก่อสร้างเบื้องต้น

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

วันที่ 13 พฤศจิกายน60 นางสาวทักษภร เสรีชาติ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน     เปิดฝึกอบรมพัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ ผู้มีรายได้น้อย สาขาการก่อสร้างเบื้องต้น ระหว่างวันที่       13 - 15 พ.ย. 60  ณ ศูนย์ประสานงานโรงเรียนบ้านกุงแกง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน


ว้นที่ข่าว : 15/11/2560