หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
จัดฝึกอบรมสาขาช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอนฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน ได้มอบหมายให้นายอนุพงศ์ ประจวบจันทร์ ตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค จัดฝึกอบรมสาขาช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ระหว่างวันที่    13 พฤศจิกายน 2560 ถึง 12 ธันวาคม2560 ให้กับเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดฝึกอบรม ณ ห้องอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน


ว้นที่ข่าว : 13/11/2560