หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.แม่ฮ่องสอน จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...

สนพ.แม่ฮ่องสอน จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1 วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน


ว้นที่ข่าว : 26/05/2560