หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.แม่ฮ่องสอน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ สนพ.แม่ฮ่องสอน จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานใช้คอมพิวเตอร ระดับ๑ ประมวลผลคำ ณ ICT แม่ฮ่องสอน
ว้นที่ข่าว : 29/04/2560