หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.แม่ฮ่องสอนทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระบบ E - Testing สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

สนพ.แม่ฮ่องสอน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับช่างไฟฟ้าในพิ้นที่ จำนวน 20 คน ระหว่างวันที  17 - 18 มีนาคม 2560 โดยนำร่องใช้ระบบ E - Testing ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามนโยบายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ โรงฝึกช่างไฟฟ้าสนพ.แม่ฮ่องสอน  อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน


ว้นที่ข่าว : 21/03/2560