หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.แม่ฮ่องสอนร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
สนพ.แม่ฮ่องสอนร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับช่างไฟฟ้าในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง และสบเมย จำนวน 21 คน ระหว่างวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2560
ณ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ว้นที่ข่าว : 14/03/2560