หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.แม่ฮ่องสอนประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ)

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 2 มีนาคม 2560 สนพ.แม่ฮ่องสอนจัดประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับช่างไฟฟ้าในพื้นที่ จำนวน 37 คน โดยรับสมัครในงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงเช้า และเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถในช่วงบ่าย ณ สนพ.แม่ฮ่องสอน มีผู้ผ่านการประเมินฯ จำนวน 37 คน (ยอดรวมผู้ผ่านการประเมินระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 - มีนาคม 2560 ทั้งสิ้น 426 คน)


ว้นที่ข่าว : 03/03/2560