หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.แม่ฮ่องสอนฝึกอบรมยกระดับและทดสอบมาตรฐานนอกสถานที่ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

สนพ.แม่ฮ่องสอน ฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานไทยและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับช่างไฟฟ้าในพิ้นที่ จำนวน 20 คน ระหว่างวันที  9 - 13 กุมภาพันธ์ 2560 โดยใช้ชุดแผงทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคารเคลื่อนที่ ออกให้บริการทดสอบนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่อยู่พื้นที่ห่างไกล โดยจัดทดสอบ ณ ชมรมลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน


ว้นที่ข่าว : 15/02/2560