หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.แม่ฮ่องสอนประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 5/2560

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 21 มกราคม 2560 สนพ.แม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 5/2560 ให้กับช่างไฟฟ้าในพื้นที่ จำนวน 20 คน มีผู้ผ่านการประเมินฯ จำนวน 20 คน (มียอดรวมผู้ผ่านการประเมินฯ สะสมเดือนสิงหาคม 2559 - มกราคม 2560 จำนวน ทั้งสิ้น 350 คน)  ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สนพ.แม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน


ว้นที่ข่าว : 22/01/2560