หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.แม่ฮ่องสอนอบรมยกระดับฯและทดสอบมาตรฐานฯ ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

สนพ.แม่ฮ่องสอนฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานไทยและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ เพื่อรองรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 1/2560 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับช่างไฟฟ้าในพื้นที่ อ.แม่ลาน้อย จำนวน 25 คน โดยฝึกอบรมฯ (18 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2560 และทดสอบมาตรฐานฯ ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โดยใช้แผงทดสอบมาตรฐานฯ ช่างไฟฟ้าภายในอาคารเคลื่อนที่เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ (ไม่ต้องเดินทางมาทดสอบที่ สนพ.แม่ฮ่องสอน) จึงประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการ


ว้นที่ข่าว : 17/01/2560