หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.แม่ฮ่องสอนทดสอบฝีมือสาขาช่างก่ออิฐระดับ 1 ให้แก่ผู้ต้องขังที่จะได้รับการอภัยโทษ (รุ่นที่ 2)

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...

สนพ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามนโยบายการสนับสนุนและส่งเสริมทักษะฝีมือแรงงานให้ผู้ต้องขังที่จะได้รับอภัยโทษและอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว โดยได้ดำเนินการทดสอบฝีมือแรงงาน สาขา ช่างก่ออิฐระดับ 1 ให้แก่ผู้ต้องขังที่จะได้รับการอภัยโทษและผ่านการฝึกอบรมฯ (รุ่นที่ 2) จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 27 - 28 ธันวาคม 2559 ณ เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน


ว้นที่ข่าว : 29/12/2559