หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.แม่ฮ่องสอนทดสอบฝีมือสาขาช่างก่ออิฐระดับ 1 ให้แก่ผู้ต้องขังที่จะได้รับการอภัยโทษ

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเสริมสกุล พจนการุณ ผอ.สนพ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ นายสำเริง สวัสดี ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามนโยบายการสนับสนุนและส่งเสริมทักษะฝีมือแรงงานให้ผู้ต้องขังที่จะได้รับอภัยโทษและอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว โดยได้ดำเนินการทดสอบฝีมือแรงงาน สาขา ช่างก่ออิฐระดับ 1 ให้แก่ผู้ต้องขังที่จะได้รับการอภัยโทษและผ่านการฝึกอบรมฯ จำนวน 20 คน ณ เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน


ว้นที่ข่าว : 20/12/2559