หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ศพจ.แม่ฮ่องสอนมอบป้ายศูนย์ทดสอบและประชุมแนวทางบูรณาการฯ

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายเสริมสกุล พจนการุณ ผอ.ศพจ.แม่ฮ่องสอน นางสาวทักษภร เสรีชาติ หน.ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ได้เข้ามอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ ให้กับนายประภากร วัชราคม ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และร่วมประชุมหารือแนวทางบูรณาการร่วมกันด้านการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานที่เน้นต่อยอดให้นักศึกษาปีสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษามีสมรรถนะรอบด้าน โดยเฉพาะ สมรรถนะด้านภาษาและการสื่อสาร และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยเฉพาะสาขาที่มีค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการประเมินความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ (ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน  อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน


ว้นที่ข่าว : 14/12/2559