หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ศพจ.แม่ฮ่องสอนประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 4/2560

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ศพจ.แม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 4/2560 ให้กับช่างไฟฟ้าในพื้นที่ จำนวน  คน มีผู้ผ่านการประเมินฯ จำนวน 48 คน (มียอดรวมผู้ผ่านการประเมินฯ สะสมเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2559 จำนวนทั้งสิ้น 330 คน)  ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ศพจ.แม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน


ว้นที่ข่าว : 08/12/2559