หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ศพจ.แม่ฮ่องสอนทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (ครั้งที่ 7/2560)

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ศพจ.แม่ฮ่องสอน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับช่างไฟฟ้าในพื้นที่ (ครั้งที่ 7/2560) ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 20 คน (มีผู้ผ่านการทดสอบ 20 คน) มียอดรวมสะสมผู้ผ่านการทดสอบฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ในปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2559) จำนวน 134 คน ณ โรงฝึกช่างไฟฟ้าฯ ศพจ.แม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน


ว้นที่ข่าว : 23/11/2559