หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ศพจ.แม่ฮ่องสอนทดสอบมาตรฐานฝีมือฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ครั้งที่ 6/2560

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ศพจ.แม่ฮ่องสอน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559 ให้กับช่างไฟฟ้าในพื้นที่ (ครั้งที่ 6/2560) จำนวน 20 คน (มีผู้ผ่านการทดสอบ 18 คน) มียอดรวมสะสมผู้ผ่านการทดสอบฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ในปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2559) จำนวน 114 คน ณ โรงฝึกช่างไฟฟ้าฯ ศพจ.แม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน


ว้นที่ข่าว : 20/11/2559