หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ศพจ.แม่ฮ่องสอนประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 3/2560

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ศพจ.แม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 3/2560 ให้กับช่างไฟฟ้าในพื้นที่ จำนวน 6 คน มีผู้ผ่านการประเมินฯ จำนวน 6 คน (มียอดรวมผู้ผ่านการประเมินฯ สะสมเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2559 จำนวนทั้งสิ้น 282 คน)  ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ศพจ.แม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน


ว้นที่ข่าว : 18/11/2559