หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน


นายกำจัด ใจงาม
ชื่อ - นามสกุล : นายกำจัด ใจงาม

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน

วัน/เดือน/ปีเกิด : -

ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน
 
 
 
- 2562 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 


เครื่องราชอิสริยาภรณ์
-