หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 30 27 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
2 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 30 27 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า ระดับ 1 12 27 พฤษภาคม 2562 28 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
4 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 28 พฤษภาคม 2562 24 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
5 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า ระดับ 2 12 29 พฤษภาคม 2562 30 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
6 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า ระดับ 1 12 3 มิถุนายน 2562 4 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
7 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า ระดับ 2 12 5 มิถุนายน 2562 6 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
รายการที่ 1 - 7 จากทั้งหมด 7 รายการ