หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 30 2 พฤศจิกายน 2563 6 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
2 การทำดอกไม้ประดิษฐ์ 18 10 พฤศจิกายน 2563 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
3 การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 30 16 พฤศจิกายน 2563 20 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
4 การทำดอกไม้ประดิษฐ์ 18 2 ธันวาคม 2563 4 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
5 การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 30 7 ธันวาคม 2563 11 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
6 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 30 14 ธันวาคม 2563 18 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
7 การซ่อมคอมพิวเตอร์ 30 11 มกราคม 2564 15 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
8 ช่างปูกระเบื้อง 30 25 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
9 ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม 30 8 กุมภาพันธ์ 2564 12 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
10 การทำขนมไทย 18 2 มีนาคม 2564 4 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
11 สาขาการซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 8 มีนาคม 2564 12 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
12 สาขาการซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 15 มีนาคม 2564 19 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
13 ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 350 1 เมษายน 2564 31 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
14 ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม 320 1 เมษายน 2564 30 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
15 ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 350 1 เมษายน 2564 31 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
16 การทำขนมไทย 18 6 เมษายน 2564 8 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
17 สาขาการซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 19 เมษายน 2564 23 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
18 การทำน้ำหมักชีวะภาพเพื่อการเกษตร 30 26 เมษายน 2564 30 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
19 การทำน้ำหมักชีวะภาพเพื่อการเกษตร 30 10 พฤษภาคม 2564 14 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
20 การติดตั้งโซล่าเซลล์ 30 17 พฤษภาคม 2564 21 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
21 การทำน้ำหมักชีวะภาพเพื่อการเกษตร 30 17 พฤษภาคม 2564 21 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
22 การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 17 พฤษภาคม 2564 21 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
23 การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 14 มิถุนายน 2564 18 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
24 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 14 มิถุนายน 2564 18 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 30 รายการ