หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 17 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
2 การนวดแผนไทย 150 17 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร 30 26 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
4 นวดสวีดิช 150 4 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
5 การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร 30 7 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
6 การนวดแผนไทย 150 7 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
7 ช่างตัดผมชาย 30 14 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
8 การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 18 14 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
9 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 18 14 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
10 การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร 30 14 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
11 การนวดน้ำมันหอมระเหย 60 16 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
12 การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 18 17 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
13 การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 18 20 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
14 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 21 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
15 การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร 30 21 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
16 การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 18 23 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
17 การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 25 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
18 การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 18 26 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
19 นวดสวีดิช 150 28 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
20 การนวดน้ำมันหอมระเหย 150 28 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 20 รายการ