เดินรณรงค์แต่งไทย "ชาวลพบุรีพร้อมใจ แต่งไทยทั้งเมือง"
 
เดินรณรงค์แต่งไทย "ชาวลพบุรีพร้อมใจ แต่งไทยทั้งเมือง"

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์แต่งไทย "ชาวลพบุรีพร้อมใจ แต่งไทยทั้งเมือง" งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 30 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ณ บริเวณสวนราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ประภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีดังกล่าว