สาขาการแปรรูปและการถนอมอาหาร รุ่นที่ 1/2560
 
สาขาการแปรรูปและการถนอมอาหาร รุ่นที่ 1/2560

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ได้ดำเนินการฝึกอบรมตามกิจกรรมฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ(แรงงานนอกระบบ) หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปและการถนอมอาหาร รุ่นที่ 1/2560 ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ฝึกระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2561 ณ ชุมชนเมืองนารายณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี