พิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561
 
พิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 08.00 - 09.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ประภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีดังกล่าว