สถานประกอบกิจการดีเด่น หน้าแรก > สถานประกอบกิจการดีเด่น


ชื่อ-นามสุกล อีเมล์ หลักสูตรที่จบ
นาง รัชตวรรณ - จันทร์นาค
-
จบการฝึกอบรมหลักสูตร เตรียมเข้าทำงาน สาขาช่าง เย็บจักรอุตสาหกรรม รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2556 จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี
นาย พิสิษฐ - วงศ์เชียงศรี
-
1. ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ จาก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ