หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
คู่มือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ pdf วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 128 80 22/04/2562 ดาวน์โหลด
คู่มือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ pdf มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร 128 82 22/04/2562 ดาวน์โหลด
คู่มือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ pdf คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงานแห่งชาติ 77 48 22/04/2562 ดาวน์โหลด
คู่มือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ word ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 62 34 22/04/2562 ดาวน์โหลด
คู่มือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ folder ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 40 0 22/04/2562 ดาวน์โหลด
ไฟล์ PDF pdf วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร 47 28 19/04/2562 ดาวน์โหลด
ไฟล์ PDF pdf มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร 54 38 19/04/2562 ดาวน์โหลด
ไฟล์ PDF pdf คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 30 15 19/04/2562 ดาวน์โหลด
ไฟล์ PDF folder คู่มือการขอทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 21 0 19/04/2562 ดาวน์โหลด
ไฟล์ PDF pdf ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและข้อปฏิบัติในการทดสอบฯ 1026 619 21/12/2560 14/01/2562 ดาวน์โหลด
ไฟล์ PDF folder แบบต่างๆ ที่ใช้ในการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 1236 1191 25/10/2560 ดาวน์โหลด
ไฟล์ PDF excel แผนและผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 233 186 15/09/2560 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 27 รายการ