หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
คู่มือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ JPEG แผนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ปี2563 32 0 21/04/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารคู่มือ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน pdf ประกาศหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 86 47 13/03/2563 ดาวน์โหลด
คู่มือการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ pdf คู่มือการอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 173 120 22/07/2562 ดาวน์โหลด
คู่มือการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ word ตัวอย่าง มฐ.6 138 102 22/07/2562 ดาวน์โหลด
คู่มือการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ word ตัวอย่าง มฐ.5 89 63 22/07/2562 ดาวน์โหลด
คู่มือการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ word ตัวอย่าง มฐ.4 94 56 22/07/2562 ดาวน์โหลด
คู่มือการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ word แบบฟอร์ม มฐ.3 101 69 22/07/2562 ดาวน์โหลด
คู่มือการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ word แบบฟอร์ม มฐ.2 98 51 22/07/2562 ดาวน์โหลด
คู่มือการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ word แบบฟอร์ม มฐ.1 102 60 22/07/2562 ดาวน์โหลด
คู่มือการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ pdf คู่มือขออณุาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 117 73 22/07/2562 ดาวน์โหลด
คู่มือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ pdf วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 405 288 22/04/2562 ดาวน์โหลด
คู่มือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ pdf มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร 400 291 22/04/2562 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 37 รายการ