หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
คู่มือการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ pdf คู่มือการอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 63 42 22/07/2562 ดาวน์โหลด
คู่มือการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ word ตัวอย่าง มฐ.6 51 28 22/07/2562 ดาวน์โหลด
คู่มือการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ word ตัวอย่าง มฐ.5 30 17 22/07/2562 ดาวน์โหลด
คู่มือการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ word ตัวอย่าง มฐ.4 29 15 22/07/2562 ดาวน์โหลด
คู่มือการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ word แบบฟอร์ม มฐ.3 33 18 22/07/2562 ดาวน์โหลด
คู่มือการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ word แบบฟอร์ม มฐ.2 45 19 22/07/2562 ดาวน์โหลด
คู่มือการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ word แบบฟอร์ม มฐ.1 36 21 22/07/2562 ดาวน์โหลด
คู่มือการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ pdf คู่มือขออณุาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 43 26 22/07/2562 ดาวน์โหลด
คู่มือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ pdf วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 326 237 22/04/2562 ดาวน์โหลด
คู่มือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ pdf มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร 258 180 22/04/2562 ดาวน์โหลด
คู่มือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ pdf คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงานแห่งชาติ 141 87 22/04/2562 ดาวน์โหลด
คู่มือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ word ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 118 64 22/04/2562 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 35 รายการ