ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
ว้นที่ข่าว : 05/09/2560
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ) ครั้งที่ 2/2560
ว้นที่ข่าว : 09/08/2560
ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
ว้นที่ข่าว : 03/08/2560
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน
ว้นที่ข่าว : 18/07/2560
การกู้ยืม เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ....
ว้นที่ข่าว : 13/07/2560
การประนอมหนี้เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 13/07/2560
ประกาศผลผู้ผ่านการทดสอบ วันที่ 22 มิถุนายน 2560
ว้นที่ข่าว : 04/07/2560
ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2560
ว้นที่ข่าว : 04/07/2560
ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
ว้นที่ข่าว : 01/06/2560
ประเมินความรู้ความสามารถ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด
ว้นที่ข่าว : 01/06/2560
ประเมินความรู้ความสามารถ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด
ว้นที่ข่าว : 01/06/2560
ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2560
ว้นที่ข่าว : 30/05/2560
ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
ว้นที่ข่าว : 30/05/2560
แผนการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร(รอบ 6 เดือนหลัง) จำนวน 613 คน
ว้นที่ข่าว : 17/05/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 16/05/2560
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2560
ว้นที่ข่าว : 16/05/2560
เปิดรับสมัครแข่งฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 27 ระดับภาค
ว้นที่ข่าว : 15/05/2560
มอบเครื่องหมายดาว บริษัท เด็มโก้
ว้นที่ข่าว : 08/05/2560
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี ๒๕๖๐ ”
ว้นที่ข่าว : 24/04/2560
ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560
ว้นที่ข่าว : 18/04/2560
รายการที่ 61 - 80 จากทั้งหมด 146 รายการ