ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
ประชาสัมพันธ์ โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ว้นที่ข่าว : 15/11/2561
ขอเผยแพร่งบทดลองราชการเดือนตุลาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 02/11/2561
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1/2562
ว้นที่ข่าว : 18/10/2561
ขอเผยแพร่งบทดลองราชการเดือนกันยายน 2561
ว้นที่ข่าว : 10/10/2561
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร
ว้นที่ข่าว : 10/10/2561
ขอเผยแพร่งบทดลองราชการเดือนสิงหาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 04/09/2561
นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
ว้นที่ข่าว : 17/08/2561
ขอเผยแพร่งบทดลองราชการเดือนกรกฎาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 02/08/2561
ขอเผยแพร่งบทดลองราชการเดือนมิถุนายน 2561
ว้นที่ข่าว : 03/07/2561
ประชาสัมพันํธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ
ว้นที่ข่าว : 08/06/2561
ขอเผยแพร่งบทดลองราชการเดือนพฤษภาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 04/06/2561
ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางวราวรรณ ภาปราชญ์
ว้นที่ข่าว : 03/05/2561
ขอเผยแพร่งบทดลองราชการเดือนเมษายน 2561
ว้นที่ข่าว : 03/05/2561
กิจกรรมที่ ๑ คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจรครั้งที่ 4
ว้นที่ข่าว : 07/04/2561
กิจกรรมที่ ๑ คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจรครั้งที่ 3
ว้นที่ข่าว : 07/04/2561
ขอเผยแพร่งบทดลองราชการเดือนมีนาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 04/04/2561
กิจกรรม คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร ครั้งที่ 1
ว้นที่ข่าว : 21/03/2561
ขอเผยแพร่งบทดลองราชการเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ว้นที่ข่าว : 05/03/2561
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องวัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 05/03/2561
วันที่ 2 มีนาคม 2561 สนพ.ลพบุรีจัดงานวางพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ว้นที่ข่าว : 04/03/2561
รายการที่ 21 - 40 จากทั้งหมด 146 รายการ