ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
ว้นที่ข่าว : 17/08/2561
ขอเผยแพร่งบทดลองราชการเดือนกรกฎาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 02/08/2561
ขอเผยแพร่งบทดลองราชการเดือนมิถุนายน 2561
ว้นที่ข่าว : 03/07/2561
ประชาสัมพันํธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ
ว้นที่ข่าว : 08/06/2561
ขอเผยแพร่งบทดลองราชการเดือนพฤษภาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 04/06/2561
ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางวราวรรณ ภาปราชญ์
ว้นที่ข่าว : 03/05/2561
ขอเผยแพร่งบทดลองราชการเดือนเมษายน 2561
ว้นที่ข่าว : 03/05/2561
กิจกรรมที่ ๑ คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจรครั้งที่ 4
ว้นที่ข่าว : 07/04/2561
กิจกรรมที่ ๑ คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจรครั้งที่ 3
ว้นที่ข่าว : 07/04/2561
ขอเผยแพร่งบทดลองราชการเดือนมีนาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 04/04/2561
กิจกรรม คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร ครั้งที่ 1
ว้นที่ข่าว : 21/03/2561
ขอเผยแพร่งบทดลองราชการเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ว้นที่ข่าว : 05/03/2561
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องวัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 05/03/2561
วันที่ 2 มีนาคม 2561 สนพ.ลพบุรีจัดงานวางพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ว้นที่ข่าว : 04/03/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรรงงาน สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 13/02/2561
ขอเผยแพร่งบทดลองราชการเดือนมกราคม 2561
ว้นที่ข่าว : 05/02/2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบการตรวจราชการที่ 1 (Project Review) ของผู้ตรวจราชการกรม (นางวราวรรณ ภาปราชญ์)
ว้นที่ข่าว : 01/02/2561
ร่วมพิธีอันเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรลงจากพระเมรุมาศจำลอง
ว้นที่ข่าว : 01/02/2561
ร่วมพิธีเปิดศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 01/02/2561
ตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดลพบุรี
ว้นที่ข่าว : 01/02/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 120 รายการ