ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑
ว้นที่ข่าว : 30/01/2562
การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค
ว้นที่ข่าว : 23/01/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑
ว้นที่ข่าว : 14/01/2562
การยื่นแบบแสดงการจ่ายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท.2) ประจำปี พ.ศ. 2561
ว้นที่ข่าว : 14/01/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ ๅ
ว้นที่ข่าว : 14/01/2562
ขอเผยแพร่งบทดลองราชการเดือนพฤศจิกายน 2561
ว้นที่ข่าว : 13/12/2561
"ผลิตภาพแรงงานสัญจร " ครั้งที่ 1
ว้นที่ข่าว : 27/11/2561
ประชาสัมพันธ์ โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ว้นที่ข่าว : 15/11/2561
ขอเผยแพร่งบทดลองราชการเดือนตุลาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 02/11/2561
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1/2562
ว้นที่ข่าว : 18/10/2561
ขอเผยแพร่งบทดลองราชการเดือนกันยายน 2561
ว้นที่ข่าว : 10/10/2561
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร
ว้นที่ข่าว : 10/10/2561
ขอเผยแพร่งบทดลองราชการเดือนสิงหาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 04/09/2561
นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
ว้นที่ข่าว : 17/08/2561
ขอเผยแพร่งบทดลองราชการเดือนกรกฎาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 02/08/2561
ขอเผยแพร่งบทดลองราชการเดือนมิถุนายน 2561
ว้นที่ข่าว : 03/07/2561
ประชาสัมพันํธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ
ว้นที่ข่าว : 08/06/2561
ขอเผยแพร่งบทดลองราชการเดือนพฤษภาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 04/06/2561
ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางวราวรรณ ภาปราชญ์
ว้นที่ข่าว : 03/05/2561
ขอเผยแพร่งบทดลองราชการเดือนเมษายน 2561
ว้นที่ข่าว : 03/05/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 133 รายการ