ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
สนพ.ลพบุรี ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 7 แห่ง
ว้นที่ข่าว : 23/06/2563
สนพ.ลพบุรี เข้าตรวจเยี่ยม สปก.ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 21/06/2563
สนพ.ลพบุรี ร่วมตรวจบูรณการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 19/06/2563
สนพ.ลพบุรี ฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการประกอบอาหารไทย เขตอำเภอบ้านหมี่
ว้นที่ข่าว : 17/06/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ประชาสัมพันธ์ การให้บริการรับสมัครฝึกอาชีพ และทดสอบมาตรฐานฯ
ว้นที่ข่าว : 14/05/2563
สนพ.ลพบุรี เข้าตรวจเยี่ยมแนะนำ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ จังหวัดลพบุรี
ว้นที่ข่าว : 07/05/2563
ฝึกอาชีพฟรี มีเบี้ยเลี้ยง
ว้นที่ข่าว : 21/04/2563
สนพ.ลพบุรี ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้การบริการระบบ e-Services และการฝึกอาชีพออนไลน์
ว้นที่ข่าว : 09/04/2563
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน และประสานงานการฝึกอาชีพ จังหวัดลพบุรี (กพร.ปจ) ครั้งที่ 1/2563
ว้นที่ข่าว : 13/03/2563
2 มีนาคม 2563 สนพ.ลพบุรี จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563
ว้นที่ข่าว : 02/03/2563
วันที่ 18 ธ.ค.2562 สนพ.ลพบุรี ส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี
ว้นที่ข่าว : 19/12/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี จัดสัมมนาโครงการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 17/12/2562
สนพ.ลพบุรี ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 17/12/2562
ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี2563
ว้นที่ข่าว : 09/12/2562
สนพ.ลพบุรี ประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีเปิดโครงการ “๑๐๑ อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ว้นที่ข่าว : 23/08/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี จัดพิธีปิด ” โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ”
ว้นที่ข่าว : 13/06/2562
โครงการ "1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า" การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานลพบุรี
ว้นที่ข่าว : 30/05/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากำลังคน จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2562
ว้นที่ข่าว : 30/05/2562
ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 30/05/2562
ตรวจเยี่ยม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่ได้รับการรับรองหลักสูตร ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ว้นที่ข่าว : 13/05/2562
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 160 รายการ