หน้าแรก > ประวัติ ศพจ.ลพบุรี
ประวัติ ศพจ.ลพบุรี
 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี เป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ตั้งอยู่บนพื้นที่ริมคลองชลประทาน ชัยนาท - ป่าสัก ฝั่งซ้าย โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2543 บนพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจากกรมชลประทาน จำนวน 20 ไร่ และให้บริการประชาชนในจังหวัดลพบุรี ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

ที่ตั้ง : 150 หมู่ 3 ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  15000

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร : 036 - 426947-8

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอัศวิน ภู่ทอง ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ

e-mail : powerman_taa@hotmail.com