นายชัยรัตน์ แก้วคำแสน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
...
...
...
...

  วันที่ 8 พ.ค.2562 นายชัยรัตน์  แก้วคำแสน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP ในการจัดระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 1 - 5 ดาว จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ณ ห้องท้าวทองกีบม้า โรงแรมลพบุรีอินน์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

 


ว้นที่ข่าว : 13/5/2562 9:00:47
ปิดหน้าจอ