หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก รุ่นที่ ๔/๒๕๕๙
 
หัวข้อเรื่อง สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก รุ่นที่ ๔/๒๕๕๙
รายละเอียด

ณ บริษัท ลพบุรีสตาร์ช จำกัด อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
13 มิถุนายน 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
15 มิถุนายน 2559