หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก รุ่นที่ ๒/๒๕๕๙
 
หัวข้อเรื่อง สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก รุ่นที่ ๒/๒๕๕๙
รายละเอียด

ณ บริษัท ลพบุรีสตาร์ช จำกัด อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
8 มิถุนายน 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
10 มิถุนายน 2559