หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ฝึกยกระดับฝีมือและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้กับบริษัทน้ำตาลสระบุรี จำกัด

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ฝึกยกระดับฝีมือและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการยกระดับฝีมือ สาขาการบำรุงรักษารถยนต์ ระหว่างวันที่ 22-26 ก.ค.2562  จำนวน 30 ชม. และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 จำนวน 23 คน  ณ บริษัทน้ำตาลสระบุรี จ.ลพบุรี

 


ว้นที่ข่าว : 24/07/2562