หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากำลังคน จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2562

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากำลังคน จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2562

...
...
...
...
...
...
...
...
...

   วันที่ 29 พ.ค.2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลพบุรี พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562)

   โดยมีนางสาวปาริชาติ  สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ โดยมีหัวหน้าส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน พิจารณาจัดทำแผนฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น1 อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานลพบุรี

 


ว้นที่ข่าว : 30/05/2562