หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการ "1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า" การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานลพบุรี

โครงการ "1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า" การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานลพบุรี

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

  วันที่ 27 พ.ค.2562 นายจรรยา วัฒนกุล ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2562  โดยมีนายชัยรัตน์ แก้วคำแสน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3  เข้าร่วมพิธีเปิด ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี

  ซึ่ง โครงการ "1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า" ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี เป็นโครงการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านช่างไฟฟ้าในชุมชน ให้มีทักษะความรู้ความสามารถ แก้ไขระบบไฟฟ้าเบื้องต้นภายในครัวเรือนได้อย่างถูกต้องปลอดภัย ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ  สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน  รุ่นที่ 1/2562  จำนวน  20 คน  ระยะเวลาการฝึก 18  ชั่วโมง ฝึกระหว่างวันที่  27, 29, 30  พฤษภาคม 2562  ณ  อาคารฝึกอบรมช่างไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี  

 


ว้นที่ข่าว : 30/05/2562