หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.ลพบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า

สนพ.ลพบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐาน

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

   สนพ.ลพบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า แรงงานในสถานประกอบการ ที่สนใจสมัครขอรับการทดสอบมาตรฐานฯ  เพื่อวัดความรู้ความสามารถ

   ซึ่งในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฯ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  จำนวน 20 คน

 


ว้นที่ข่าว : 13/05/2562