หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดลพบุรี เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พิธีพลีกรรม

...
...
...
...
  วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายชัยรัตน์ แก้วคำแสน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดลพบุรี  เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
   โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาประกอบพิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์   คือ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ หน้าพระอุโบสถวัด กวิศรารามราชวรวิหาร  ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ว้นที่ข่าว : 09/04/2562