หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมที่ 3 ให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่วิสาหกิจขนาดย่อม SME กลุ่ม OTOP ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 50 คน

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรีได้ดำเนินงานตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมที่ 3 ให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่วิสาหกิจขนาดย่อม SME กลุ่ม OTOP ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 50 คน นำโดยนายชัยรัตน์ แก้วคำแสน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมกับคณะทำงานและนักพัฒนาฝีมือแรงงานพันธุ์ใหม่ เป็นการประชุมครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการฯ จัดตั้งคณะทำงานและเก็บข้อมูลปัญหาเบื้องต้นของสถานประกอบกิจการ ณ บริษัท ท่าหลวงการเกษตร ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

ว้นที่ข่าว : 29/11/2561