หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
"ผลิตภาพแรงงานสัญจร " ครั้งที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 สนพ.ลพบุรี ได้ดำเนินงานตาม โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมที่ 1 นักการตลาดเชิงรุกออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน "ผลิตภาพแรงงานสัญจร "  ครั้งที่ 1 โดยได้ให้บริการประชาชนด้านการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์เบื้องต้นและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง มีผู้มาเข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายจำนวน 24 คัน โดยเข้าร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่พร้อมกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ณ โรงเรียนวัดโคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี


ว้นที่ข่าว : 27/11/2561