หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร ครั้งที่ 6

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 สนพ.ลพบุรี ได้ดำเนินงานตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 กิจกรรมที่ 1 คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร ครั้งที่ 6 โดยออกให้บริการร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดคลองเม่า หมู่ 6 ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี คณะเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำด้านการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมทั้งบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ และตรวจเช็คสภาพเบื้องต้น มีผู้ใช้บริการจำนวน 13 คัน ช่วยลดมูลค่าการใช้จ่ายในครัวเรือนต่อรายบุคคลเป็นเงิน 1,755 บาท


ว้นที่ข่าว : 24/04/2561