หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
วันที่ 4 มีนาคม 2561 สนพ.ลพบุรี ได้ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561 สนพ.ลพบุรี ได้ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับผู้ยื่นคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ จำนวน 15 คน ณ ห้องประเมินความรู้ความสามารถ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี


ว้นที่ข่าว : 04/03/2561